Slider

Bez informacji o obowiązku zapłaty nie ma umowy

Jeżeli klientami Twojego sklepu internetowego są konsumenci, musisz zadbać o to, aby w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdzali, że wiedzą o obowiązku zapłaty.

Bez przesady…

„Przecież jeśli ktoś wchodzi na stronę e-sklepu, wybiera produkt i klika „zamów”, to wiadomo, że będzie musiał zapłacić…”.

To standardowe reakcje przedsiębiorców, dla których przygotowuję regulaminy po wejściu w życie nowych przepisów konsumenckich.

Tymczasem wymóg taki wprowadza art. 17 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Konsument musi wyraźnie potwierdzić, że wie o czekającej go płatności, czyli np. kliknąć na właściwe pole albo odhaczyć wskazane okienko. Nie wystarczy samo udostępnienie tej informacji w sklepie do zapoznania się przez klienta. Trzeba stworzyć taki system kupowania w e-sklepie, który uniemożliwia zawarcie umowy bez wcześniejszego potwierdzenia wiedzy o konieczności zapłaty.

W większości sklepów internetowych klient kończąc składanie zamówienia klika na przycisk „zamów” i dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży danego produktu. Jeśli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwy i czytelny sposób słowami: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem (art. 17 ust. 3 ustawy).

Zmiana, którą trzeba było wprowadzić w e-sklepach po wejściu w życie nowych przepisów, najczęściej sprowadzała się więc tylko do zmiany nazwy przycisku, który konsument klika potwierdzając zamówienie. Zamiast opisu „Zamów” powinien pojawić się na nim opis np.: „Zamawiam i płacę”.

Drobna zmiana, duże znaczenie

Wszystkie obowiązki informacyjne wprowadzone nowymi przepisami wymagają rzetelnego wykonywania. Szczególnie jednak zwracam Twoją uwagę na obowiązek informowania o konieczności zapłaty, bo i sankcja za jego niewykonanie jest surowa.

Jeśli przedsiębiorca nie zapewni, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, a przycisk używany do złożenia zamówienia nie jest oznaczony słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub sformułowaniem równoważnym, umowa nie zostaje zawarta.

To trochę kłopotliwa konstrukcja. Załóżmy, że klient chce kupić, a przedsiębiorca chce sprzedać. Jeśli w momencie składania zamówienia klient nie potwierdzi wyraźnie, że wie o obowiązku zapłaty, do zawarcia umowy między nimi jednak nie dojdzie. Wydaje się, że dostarczenie towaru przez przedsiębiorcę nastąpi wówczas na jego ryzyko tak, jak w przypadku świadczeń niezamówionych przez konsumenta.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: